BLOG: Adskil kirke og stat

Claes Kirkeby Theilgaard, Ung RepublikClaes Kirkeby Theilgaard, Ung Republik (Privatfoto)

DEL ARTIKLEN

Facebook
Twitter
GOOGLE
Følg på e-mail

Den danske stat og kristendommen har længe været i et skrantende ægteskab. Centrum for dette ægteskab er folkekirken.

I over 150 år har vi i Danmark favoriseret kristendommen over andre religioner. Tro bør være en privat sag, og ikke et statsanliggende. Det er på tide, at vi hjælper til en lykkelig skilsmisse mellem kristendommen og den danske stat.

“Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.” Sådan har der stået i Grundloven siden 1849. Men hvis flertallet af danskerne ellers fik lov til at bestemme, så burde dette laves om. Ifølge en Epinion-undersøgelse fra sidste år er over halvdelen af danskerne nemlig for en adskillelse af kirke og stat. Det sjove ved den undersøgelse er, at den viser en bred opbakning til en sekulær stat på tværs af generationerne.

Altså er det ikke kun de unge, der gerne vil have et Danmark uden en folkekirke. Det er derimod et bredt funderet flertal, der ønsker det.

For mig at se er det fuldkommen åndssvagt, at vi ikke valgte at følge Sverige i 2000, dengang de valgte at adskille stat og kirke. Men sent er bedre end aldrig. Og der er mange grunde til at skrive Grundloven om til en mere sekulær udgave. Folkekirken er et fortidslevn, der bør afskaffes. For når vi vælger at beholde folkekirken, accepterer vi også, at en religion fra statens side bliver favoriseret frem fra andre.

Som det er lige nu, tvinger staten f.eks. alle skatteydere til at bidrage til præsternes lønninger via skattebilletten. Og er det virkelig rimeligt, at folk skal tvinges til at støtte en religion, de ikke tror på?

At ægteskabet mellem stat og kirke overhovedet blev foretaget i første omgang er ret mærkværdigt. For stat og kirke er nemlig to helt forskellige ting. Og de bør ikke blandes sammen. En stat bør være baseret på viden og rationale, mens det er helt anderledes for en religion.

Siden folkekirkens fødsel har verden ændret sig. Vi lever nu i et multikulturelt og -religiøst samfund. Og her bør der ikke blot være religionsfrihed. Der bør også være religionslighed. Lighed mellem religionerne er uforeneligt med en folkekirke, der er sammenflettet med statsapparatet og har særlige privilegier.

LÆS OGSÅ: BLOG: Afskaf monarkiet

Og selvom det måske bliver et farvel til en hel række af folkekirkelige privilegier, når staten og kirken adskilles, vil det også være en mere fri og selvstændig kirke, der kommer ud på den anden side. Folkekirken har nemlig svært ved at gå staten imod, så længe de hører ind under den.

Hvis man ønsker en fri kirke, bør man derfor også gå ind for en adskillelse af kirke og stat.

Det er på tide, at vi hjælper til den lykkelige skilsmisse mellem den danske stat og kirken. Og det er op til os selv at starte debatten. For som det er lige nu, er der et flertal i befolkningen, der ikke bliver hørt. De kan kun blive hørt, hvis de råber op.

Facebook
Twitter
GOOGLE
Følg på e-mail