BLOG: Den taknemmelige liberalist

liberalistSimon Gardner Mogensen fra Liberal Alliances Ungdom skriver om den liberale kamp - i "Den taknemmelige liberalist". Læs blogindlægget her. (Foto: Tim Bartel)

DEL ARTIKLEN

Facebook
Twitter
GOOGLE
Følg på e-mail

Den liberale bevægelse, der har befundet sig i det politiske segment, i snart flere hundrede år, samt stadig i dag befinder sig rundt omkring i verdens parlamenter – også selv i lille Danmark.

En bevægelse, der i dansk kontekst bliver betragtet af mange som en yderliggående og til tider en fundamentalistisk overbevisning – med den personlige og økonomiske frihed som det essentielle. Som af mange associeret med egoisme, en ikke eksisterende solidaritet og med manglende forståelse for almenvældets uagtsomhed.

En bevægelse, som er komplet misforstået i sin hensigt og uden et reelt blik, for bevægelsens mange sejre, vi i dag nyder godt af i det meste af den vestlige verden.

En bevægelse, som har sat sit præg på verdensordenen og har haft betydning for mange af os, undertegnede specielt.

Mit navn er nemlig Simon Gardner Mogensen, og jeg er taknemmelig en af disse glemte liberale kampe. Mit mellemnavn er nemlig ikke dansk, men derimod fra britisk afstamning, selvom min familie er indvandre fra Rastafari-landet, Jamaica.

Mine forfædre var ofre for slaveriet i en af sin tids britiske kolonier og derfor opkaldt efter deres slaveejer. Derfor er mit oprindelige familienavn gået tabt i denne grusomme tidsperiode.

Denne manglende respekt for andre menneskers ejerskab til egen krop og liv, var i sin tid acceptabel og velset. Opgøret med slaveriet var en liberal revolution, kæmpet af hæderlige og anstændige mænd, med en liberal vision for verden.

Dette betød at mine forfædre, fik friheden til at skulle behandles som ligemænd og var, samt er i dag i stand til at leve sit eget liv, uden man skulle behandles som andenrangs borger pga. i dette tilfælde, hudfarve.

Dette er en revolution, som er glemt i selskab med andre mindeværdige liberale revolutioner, ved kampen mod enevældet og kolonisterne, fremmarchen af demokratiet, kvinders stemmeret, børns rettigheder og naturligvis kampen mod slaveriet, som mine forfædre led under.

LÆS OGSÅ: BLOG: Mørke kræfter i samfundet vil skabe en racekrig

Alle disse milepæle fra historien, har haft betydning for et stort flertal af de nuværende borgere.

Men på trods af associationen til bl.a. egoisme og uagtsomhed, samt værdiløshed ses mangelfuld i dette perspektiv, hersker denne negative erkendelse af denne kamp dog stadig hos majoriteten af danskerne. Druknet i en altdominerende venstreorienteret agenda, hvor staten, fagforeninger og andre magtliderligere tølpere i stedet, har formået at tildelt disse sejre, ved deres massive vækst, omfattende udvikling og fremherskende indflydelse.

Den liberale kamp har og vil til gengæld, fortsætte sin kamp for de basale menneskelige frihedsrettigheder – på trods at vi i dag tager fortidens slagsmål med f eks. totalirismen og kollektivisme er taget for givet.

Dette må aldrig må gå tabt i den formynderiske fortælling fra venstrefløjen, der udelukkende ønsker fortsat opretholdelse af statens eksistens selv, frem for at være til for borgerne.

Facebook
Twitter
GOOGLE
Følg på e-mail