Danmarks magtelite: Disse personer styrer i virkeligheden Danmark

Danmarks magteliteMens kampen om regeringsmagten buldrer løs til hvert folketingsvalg, er de danske politikere i virkeligheden langt fra kernen i det danske magtnetværk. (CC BY 2.0)

DEL ARTIKLEN

Facebook
Twitter
GOOGLE
Følg på e-mail

Jeg har nu, sammen med to andre klassekammerater, lavet en del opgaver og projekter omkring ”den danske magtelite”. En række personer, som i virkeligheden styrer det danske samfund.

Udgangspunktet og inspirationen kommer fra bogen ’’Magteliten, hvordan 423 danskere styrer landet” – skrevet af Christoph Ellersgaard, Anton Grau Larsen og Marcus Bernsen.

Hvad der har slået mig hver gang, er, hvor meget dybde, der er i emnet. Og hvor meget der stadig venter på at blive undersøgt. Bogen ”Magteliten” viser ligeledes, hvordan et netværk mellem samfundets rigeste, ledere, direktører, organisationer og lignende har magten i landet.

I denne artikel vil jeg efter bedste evne komme med de væsentligste dele og pointer.

Danmarks magtelite

Sociologerne Christoph Ellersgaard og Anton Grau Larsen har i over 5 år identificeret 5.000 forskellige netværk. Heri er der fundet 56.000 poster, der er besat af 37.000 forskellige personer. Fra erhvervsledere og fagforeningsledere til lektorer osv.

Det er blandt denne database på 37.000 forskellige personer, at der skiller sig en kreds på 423 ud. De 423 personer har flere poster end de andre og er forbundet med hinanden i bestyrelser, råd, nævn og kommissioner.

Som en lille tilføjelse kan man sige, at magteliten består af personer, som indgår i flest netværk med andre dominerende personer. Positionerne på listen afspejles i, hvor godt den enkelte person er forbundet, og hvor godt forbundet de personer, man er i netværk med, er.

Hvis man forestiller sig netværket som et løg, skræller man af, indtil man kommer ind til den mest ”faste” kerne. Og hvis man begynder at rode i den, så falder den fra hinanden. Det er altså i denne kerne, at de 423 personer i magteliten ligger.

De er næsten alle mænd, kun 19% kvinder, og de har en gennemsnitsalder på 53 år. Desuden kan det bemærkes, at de mest magtfulde er over 60 år.

Hele 32% af dem har en social baggrund i overklassen, sammenlignet med hele befolkningens ca. 1%. For at understrege denne store forskel med befolkningen kommer kun 8% af dem fra arbejderklassen, som udgør 81% af danskerne.

Opdeles i flere sektorer
Magteliten kan desuden opdeles i flere sektorer med særligt stærke forbindelser. Den mest fremtrædende sektor er erhvervslivet, og denne sektor udgør ligeledes ca. 52% af alle medlemmerne i magteliten.

Fagforeningerne er også stærkt repræsenteret i magteliten, hvor den mest centrale person, Thorkild E. Jensen, sidder som den primære forbindelse mellem erhvervslivet og fagforeningerne.

Magteliten bygger på en liste over de 423 mest magtfulde personer i Danmark, og personerne rangeres efter deres størrelse af netværk.

Så kan man spørge sig selv: Er de øverste på listen de mest magtfulde på grund af deres høje positioner?

Ikke nødvendigvis.

Lad os eksempelvis tage de øverste 15 personer i eliten, som primært præges af tunge erhvervsledere og fagforeningsbosser. Deres høje position siger noget, om hvor godt forbundet, de er.

Der er andre folk, der er mere magtfulde end dem – men som selvfølgelig stadig er en del af magteliten på 423 personer. Deres netværk og størrelsen af deres netværk har dog stadig stor indflydelse på, hvor stor magt de hver især har.

Politikerne er langt fra kernen
Mens kampen om regeringsmagten buldrer løs til hvert folketingsvalg, er de danske politikere i virkeligheden langt fra kernen i det danske magtnetværk. Kernen præges, som tidligere nævnt, af fagforeningsledere og ledende erhvervsfolk.

I kernen finder man kun 35 politikere, og man skal helt ned til nummer 143, før den første folketingspolitiker viser sig. Nemlig den nuværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen fra Venstre. Forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt lå i sin statsministerperiode på en sølle nummer 204.

Forfatterne har i et interview med Jyllands-Posten Finans sagt, at der derfor ikke er stor forskel på, om det er Helle Thorning eller Lars Løkke, der besidder statsministerposten.

En stor del af politikerne, der har fundet vej til magtelitens liste på 423 personer, er borgmestre. Når man desuden kigger navnene igennem på de 35 politikere, er det langtfra de mest højlydte politikere, man ser.

Noget, der desuden er spændende i forhold til politikernes fåtal på listen, er, at de politikere, som har fundet vej til listen, typisk besidder tunge ministerposter. Ministerposter, som de andre medlemmer i magteliten er interesserede i.

Hvordan bruger de deres netværk?
Den danske magtelite bruger deres netværk helt utroligt meget. Deres netværk er genvejen til at få gennemført deres ideer – og dermed få indflydelse. Jo større netværk, jo mere indflydelse og magt.

Dog er det ikke nok med netværket.

De møder også op til flere forskellige politiske udvalg, hvor de snakker med politikerne. De fleste personer i magteliten bruger diverse råd og nævn til at presse og komme i kontakt med politikerne.

F.eks. bruger en organisation som Dansk Metal, der er en fagforening og a-kasse, deres magt gennem de enkelte personers netværk i virksomheden.

For at konkludere dette emne på rigtig vis kan man sige, at magteliten på de 423 personer har en kæmpemæssig indflydelse på det danske samfund – og den samfundsstruktur, vi har.

Magtelitens medlemmer har enorm indflydelse på det danske samfund, og de opnår det blandt andet gennem politiske udvalg, arbejdsgrupper, VL-grupper osv. De har derfor også indflydelse på de love, der bliver ført ud i samfundet, da mange politikere er nødt til at tilpasse sig selv og sine holdninger til erhvervslivet.

Du kan købe bogen ”Magteliten” af Christoph Ellersgaard, Anton Grau Larsen og Markus Bernsen her: https://www.saxo.com/dk/magteliten_christoph-ellersgaard_haeftet_9788740018004

Facebook
Twitter
GOOGLE
Følg på e-mail

Om Skribenten

Mads Øland-Petersen
Chefredaktør på Politikeren.dk - lancerede hjemmesiden d. 27. maj 2015. Politik har i mange år fyldt meget for mig, da jeg simpelthen ikke kan få nok af det. Jeg er 17 år gammel og kommer fra Helsinge i Nordsjælland.