Sådan strammer regeringen op i gymnasiet

Sådan strammer regeringen op i gymnasietI regeringens udspil til en ny gymnasiereform lægger de op til markante ændringer i gymnasiet. (Foto: Bruce Guenter, CC BY 2.0)

DEL ARTIKLEN

Facebook
Twitter
GOOGLE
Følg på e-mail

I regeringens udspil til en ny gymnasiereform lægger de op til markante ændringer i gymnasiet. Blandt andet kommer der et adgangskrav på 4 på alle gymnasiale uddannelser, nye nationale mål og færre studieretninger.

Udspillet, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) præsenterede onsdag, har fået navnet ”Fra elev til studerende – klædt på til videre uddannelser”.

Gymnasiet skal nu specielt målrette sig de unge, der vil læse videre på en videregående uddannelse bagefter.

”Vi vil styrke de gymnasiale uddannelser, så flere unge bliver i stand til at starte på en videregående uddannelse. Gymnasiet er for dem, der gerne vil læse videre, og derfor skal fagligheden være høj,” sagde Lars Løkke Rasmussen under præsentationen af udspillet.

Nye karakterkrav
I udspillet lægger regeringen op til at indføre et karakterkrav. Her skal man mindst have 4 i dansk og matematik fra grundskolen, hvilket ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen vil sikre, at eleverne har de grundlæggende færdigheder på plads.

Karakterkravet kommer først til at gælde fra skolåret 2019/2020. Det er kun retfærdigt, at eleverne bliver varslet i god tid, mener Lars Løkke Rasmussen.

“Der ligger en overvejelse bag, at det ikke skal gælde fra til sommer. Jeg vil medgive, at hvis vi satte det krav igennem lige nu og her uden noget varsel, så ville der være nogen, som egentlig godt kunne, men som bare ikke kan. Nu giver vi et varsel.” siger han.

Hårdere straf mod snyderi
Fremover skal elever, der snyder til eksamen straffes hårdere. Det har regeringen også fokus på i sit udspil til gymnasiereformen.

”Vi vil også sætte ind mod den snyd og den spekulation, som vi ser, at nogle unge har. For dybest set snyder de kun sig selv, hvis de snyder i gymnasiet. Men der er også nødt til at være sanktioner. Derfor foreslår vi, at man ved snyd får karakterskalaens laveste karakter, nemlig -3, og ikke bare muligheden for at gå op og tage en omprøve,” siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

Desuden blev det gjort klart fra regeringens side, at der i dag er for mange studieretninger at vælge imellem. Regeringen vil derfor skære markant ned på antallet af studieretninger.

Fra 398 til 49 – og på STX skæres der alene ned fra 209 til 18.

Hovedpunkter i gymnasiereformen

  • Adgangskrav på 4 i dansk og matematik på de fire gymnasiale uddannelser, STX, HHX, HTX og HF. Elever, der ikke lever op til adgangskravet, skal stadig have mulighed for at blive optaget via en optagelsesprøve og en samtale.
  • Markant færre studieretninger – fra 398 til 49. på STX skæres antallet fra 209 til 18.
  • Grundforløbet forkortes fra seks til tre måneder. Elever skal fremover først vælge studieretning efter grundforløbet og ikke allerede i folkeskolen som i dag.
  • Alle elever skal have matematik på minimum B-niveau – undtagen de elever med tre fremmedsprog.
  • Karakterer fra suppleringsfag skal tælle med i karaktergennemsnittet, så de ikke kan hæve gennemsnittet, men kun kan trække det ned.
  • AT afskaffes.
  • Den store skriftlige 3.g-opgave, SRP, suppleres af en mundtlig eksamen.
  • Snyd ved eksamen skal fremover straffes med karakteren -3 – uden mulighed for omprøve.
  • HF skal fremover rettes mod de korte og mellemlange videregående uddannelser. Kun elever med minimum 4 i gennemsnit i sin HF-eksamen kan tage en overbygning, der giver adgang til de lange videregående uddannelser på universiteterne.

Kilde: Berlingske

Facebook
Twitter
GOOGLE
Følg på e-mail

Om Skribenten

Mads Øland-Petersen
Chefredaktør på Politikeren.dk - lancerede hjemmesiden d. 27. maj 2015. Politik har i mange år fyldt meget for mig, da jeg simpelthen ikke kan få nok af det. Jeg er 17 år gammel og kommer fra Helsinge i Nordsjælland.