Danmark er ikke længere i top 10 over rigeste lande

rigeste landeDe nyeste tal fra OECD viser, at Danmark nu har forladt top ti over de rigeste lande (Foto: Nationalbanken)

DEL ARTIKLEN

Facebook
Twitter
GOOGLE
Følg på e-mail

Efter mange år er vores top ti-placering nu forsvundet. Det afslører de nyeste tal fra OECD, eftersom Danmark må se sig overhalet af bl.a. vores svenske naboer.

I mange år har det politiske liv i Danmark været præget af en stolthed over, at vi er i top ti over de rigeste OECD-lande. Denne storhedstid er nu forbi, viser de nyeste tal fra OECD.

Nu er Danmark placeret på en 11. plads, hvor vi førhen i 2014 nåede op på en 10. plads. Bl.a. en fremgang i den svenske økonomi har skubbet os nedad på ranglisten.

Den danske vækstkrise er skylden
Danmark har i årene efter finanskrisen haft svært ved at få gang i væksten, og det påpeger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i den liberale tænketank CEPOS.

”Væksten i dansk økonomi i 2015 var pauver med omkring 1% og i år ventes den danske vækst at ligge på samme niveau. Kommer den danske vækst ikke op i gear, må man forvente et yderligere fald ned ad velstandsranglisten”, fortæller han ifølge Børsen.

Danmark har været ude af top ti før
Det er ikke en debutoplevelse, Danmark oplever, når vi er placeret uden for top ti. Før er det set – bl.a. i starten af 1990'erne, hvor Danmarks økonomi var presset af stigende gæld og ledighed.

Også for nyligt i årene mellem 2003 og 2008 har Danmark været placeret uden for top ti. I årene mellem 2003 og 2005 lå den gennemsnitlige økonomiske vækst i Danmark på blot 1,5% årligt – det er det, økonomer karakteriserer som værende en økonomisk krise. 

Danmarks fald på velstandsranglisten vækker dog ikke bekymring hos Socialdemokratiet.

"Det er en marginal ændring i den danske placering og i sig selv ikke en alarmerende ændring", siger forhenværende Skatteminister Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet, til Politikeren. 

BNP pr. indbygger, købekraftskorrigeret, OECD - 2014

Land US Dollars
1 Luxembourg 98.110
2 Norge 65.419
3 Schweiz 59.678
4 USA 54.494
5 Irland 50.477
6 Holland 48.276
7 Østrig 47.856
8 Tyskland 46.525
9 Australien 46.281
10 Danmark 46.000
11 Sverige 45.513
12 Canada 45.025
13 Island 43.993
14 Belgien 43.698
15 Finland 40.705

Kilde: OECD stat

BNP pr. indbygger, købekraftskorrigeret, OECD - 2015

Land US Dollars
1 Luxembourg 102.101
2 Irland 65.123
3 Norge 61.255
4 Schweiz 61.042
5 USA 56.077
6 Holland 48.326
7 Østrig 48.091
8 Tyskland 47.211
9 Sverige 46.702
10 Island 46.606
11 Danmark 46.574
12 Australien 45.821
13 Canada 44.310
14 Belgien 44.281
15 Storbritannien 41.452

Kilde: OECD stat

Hvad er BNP?
BNP er en opgørelse over værdien af den produktion, et land foretager sig i løbet af et år – det står for bruttonationalprodukt. BNP pr. indbygger er et lands BNP divideret med det antal indbyggere, et land har.

Hvad er OECD?
OECD er en international organisation, der arbejder indenfor økonomisk samarbejde og udvikling. OECD blev grundlagt kort efter 2. Verdenskrig. 

Kilde: OECD

Facebook
Twitter
GOOGLE
Følg på e-mail